Son 10 yıl verilerine göre öğretmen atamaları

7
Son 10 yıl verilerine göre öğretmen atamaları

Son 10 Yılda Verilerle Öğretmen Atamaları

Öğretmenlik meslek bakımından halk arasında kutsal bir meslek olarak bilinir. Bu mesleğin önemli olduğu Hz. Ali’nin “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum “ sözüyle daha da iyi  anlaşılmaktadır. Öğretmenlik mesleği her ne kadar kutsal sayılsa da günümüzde çok fazla bu mesleği yapan kişi bulunmaktadır. Bu da öğretmen atamalarını zorlaştırmaktadır.

Verilerle Öğretmen Atamaları

Son 10 yılda verilerle öğretmen atamaları incelenecek olursa; 2008 yılında  KPSS’ ye giren işsiz öğretmen sayısı 237,123  olmasına rağmen atanan öğretmen sayısı 39,786’dır. 2009 yılında işsiz öğretmen sayısında artış olup bu sayı 243,569 olmasına rağmen atanan öğretmen sayısı düşürülerek 27,509 öğretmen ataması yapılmıştır. Bu durum 2010 ve 2011 yıllarında 2008 yılından daha az öğretmen KPSS’ ye  girmesi halinde değişiklik göstermiştir. Bu yıllar da atanan öğretmen sayısı ise 2009 yılına göre artış göstermiştir.  2016 yılına bakıldığında 414,000 öğretmen KPSS’ ye girmesine rağmen 14,700 öğretmen ataması yapılmıştır.

Öğretmen Kimdir?

Öğretmenler; öğrencilerine bilgilerini aktarmak için varlıklarını sürdürürler. Hemen hemen her alanın bir öğretmeni mevcuttur. Örneğin; matematik dersi için matematik öğretmeni varken, müzik dersi için müzik öğretmeni vardır. Bu durum diğer branşlar içinde böyledir. Bu durum yalnızca ilk okulda değişkenlik gösterir. Değişkenliğin sebebi ise sınıf öğretmeni matematik, Türkçe ve sosyal bilgiler gibi derslere girmesinden kaynaklanmaktadır. Ortaokul  ve lise de bu durum başta bahsedildiği gibidir. Yani her branşın hocası kendi alanına uygun derste öğrencilere eğitim vermektedir.