Okul Müdüründen Skandal Yasak!

9
Okul Müdüründen Skandal Yasak!

Ankara ya ait Sincan ilçesinde bir okul müdürü, kadın öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymemesi için önce fetva içeren bir metni kadın öğretmenlere vermiş daha sonra da arkasından resmi yazı yazmıştır.

İşte O Belge!!

“KADINLARIN TOPUKLU AYAKKABI GİYMESİ CAİZ MİDİR?

Ayet-i kerimede ifade edildiği üzere, kadınların ayakkabı giymesinde ki ölçü, ayaklarını yere vurduklarında ses çıkarmamalarıdır. Çünkü bu durum, kadınların kadınlığını öne çıkaran bir husus olup erkeklerin dikkatini çekme ve onların hislerini uyandırmada oldukça etkilidir. Yani nasıl ki elbise giyilirken gösteriş ve şatafat niyetinin bulunması mahzurludur, aynı şekilde bir kadının kendini insanlara daha iyi göstermek ve dikkat çekmek için topuklu ayakkabı giymesi de mahzurludur. Konuyla ilgili ayet-i kerime de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

Mümin  kadınlara da bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve günahtan korumalarını söyle. Yine söyle ki mecburen görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarını kapatacak şekilde örtsünler. Saklı zinetlerine dikkat çekmek için ayaklarını da vurmasınlar. 

Kadınların yürürken ayaklarını yere vurmalarıyla ilgili, Elmalılı Hamdi Yazır: İşte böyle hür kadınların bu müstesnalardan başkasına ziynetlerini göstermemeleri; kendi iffetleri, korunmaları ve fıtri güzellikleri açısından önemli olduğu gibi, yabancı erkekleri tesir altında bırakmamak, günaha sokmamak, onlara edeb ve iffet telkin etme bakımından çok mühimdir. Bu sebeple tesettürün kavramını iyi bilsinler. Ve gizledikleri ziynetleri bilinmek için ayaklarını vurmasınlar. Ziynetleri bilinsin diye bacak oynatıp, ayak çalmasınlar, çapkın yürüyüşle nazar-ı dikkati celbetmesinler. Çünkü bu tavırlar erkekleri tahrik eder, şüphe uyandırır. 

Ayrıca topuklu ayakkabı giymenin sağlıkla da yakın ilgisi vardır. Bunun uzun vadede ayak sağlığını bozduğu uzmanlar tarafından dile getirilmiştir. Bizde biliyoruz ki sağlık açısından zararlı olan her şey dinen de mahruzlu kabul edilir. “

Okul Müdürünün Yazdığı Resmi Yazı

SİNCAN KAYMAKAMLIĞI

Sincan Akşemsettin İlkokulu Müdürlüğü

Sayı: 34764749-800-E.634741

Konu: Okul Kuralları 10.01.2019

Tüm Öğretmenlerimize

Okul içerisinde koridorda yürürken sınıflardan ve alt-üst katlardan duyulacak, dersin ahengini ve çalışanların dikkatini dağıtacak şekilde ses çıkarmadan yürünebilmesi hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.

Mehmet İpek

Okul Müdürü