Okul Müdürü Olmak İçin Hangi Adımlar İzlenmeli?

4
Okul Müdürü Olmak İçin Hangi Adımlar İzlenmeli?

Okul Müdürü Olmak İçin Hangi Adımlar İzlenmeli?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulunda en yetkili idari personel okul müdürüdür. İlköğretim ya da ortaöğretim kurumlarından birine müdür olarak atanmak için başvuru yapacak olanlarda bazı genel ve özel şartlar aranır.

Okul Müdürü Olmak için Gerekli Genel Şartlar:

Bu şartlar 30046 Sayılı Resmi Gazete’nin 5. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Maddeler arasında en ilgi çekenler;

  • Yükseköğretim kurumundan mezunu olmak ( Ön lisans mezunları bu grubun içinde değildir.)
  • Başvurunun değerlendirilmesinin son gününe kadar öğretmenlik görevini yapıyor olmak.
  • Göreve başlayacağı eğitim kurumunda derse girebiliyor nitelikte olmak. (Bir İlköğretim Matematik Öğretmeni lisede, bir Edebiyat Öğretmeni İlkokulda müdürlük görevini yapamaz)
  • Başvuru değerlendirmesinin son günü dikkate alınarak son 4 yıl içinde herhangi bir adli soruşturma sebebiyle idarecilik görevinden alınmamış olmak.(Bu süre 4 yılı geçtiği takdirde bir sorun teşkil etmemektedir.)

Okul Müdürü Olmak İçin Gerekli Özel Şartlar:

30046 Sayılı Resmi Gazete’nin 6. Maddesi bu konuya açıklık getiriyor. Müdür olmak isteyenler yukarıda yazılan genel şartların hepsini, özel şartlarınsa en az birini taşımak zorundadır. Aranan özel şartları şöyle sıralayabiliriz;

  • Müdür olarak görevde bulunmuş olmak,
  • Kurucu okul müdürü, okul başmüdür yardımcısı, okul müdür yardımcısı, müdür başvekili ya da müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı ya da toplamda en az bir yıl olacak şekilde görevde bulunmuş olmak,
  • MEB bünyesinde şube müdürlüğü veya daha üst unvanlarda görev yapmış olmak,
  • Bakanlıkta 8 yıl öğretmenlik görevinde bulunmuş olmak.