Okul müdür yardımcılığı nedir ve nasıl olunur?

5
Okul müdür yardımcılığı nedir ve nasıl olunur?

Okul Müdür Yardımcısı Olma Şartları Nelerdir?

Müdür Yardımcısı bir okulda okul müdüründen sonra idari bakımdan en yetkili kişidir. Müdür yardımcısı olmak için aranan genel ve özel şartlara 2018 yılı ile birlikte yenileri eklenmiş bulunuyor. 21 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazetede bulunan maddelerde müdür yardımcısı olmak için yazılı sınav şartı getirildi.

Müdür Yardımcılığı Başvurusunda Bulunmak için Aranan Genel Şartlar:

Aranan şartlar müdür ve müdür yardımcıları için aynıdır.

  • Yükseköğretim kurumundan mezun olmak,
  • MEB bünyesinde kadrolu öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
  • Görevlendirileceği eğitim kurumuna öğretmenlik yapabilecek düzeyde olmak ve ilgili kurumda aylık karşılığı ders verebileceği dersi bulunmak,
  • Zorunlu çalışma görevini yapmış, erteletmiş ya da muaf durumda olmak.15

Müdür yardımcılığına başvuracak kişilerin yukarıdaki genel şartlardan her birine sahip olması gerekmektedir.

Müdür Yardımcılığı Başvurusunda Bulunmak için Aranan Özel Şartlar:

  • Okul müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, müdür vekili ya da kurucu müdür olarak görevde bulunmuş olmak,
  • MEB bünyesinde şube müdürlüğü veya daha üst unvanlarda görev yapmış olmak,
  • Adaylık süresini de kapsamak üzere en az 2 yıl öğretmenlik yapmış olmak.

Yazılı ve Sözlü Sınav Nasıl Olacak?

Adaylar ilk önce Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çoktan seçmeli bir sınava tabi olacaklar. Bu sınavdan 60 ve üzeri not alanlar sözlü sınava girmeye hak kazanacaklar. Sınavın geçerlilik süresi ise 3 yıldır.