Öğretmenlerin görevden çekilmeleri ( İstifa )

5
Öğretmenlerin görevden çekilmeleri ( İstifa )

Öğretmenlerin Görevden Çekilme ile İlgili Durumları

657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarının istifa etmesi kanunlarda çekilme olarak yer alır. Devlet memurluğundan çekilmenin farklı sebepleri olabilir ve bu farklı sebeplere ilişkin farklı yaptırımlar da mevcuttur. Öğretmenlerin görevden çekilmeleri ise bu yazıda bahsi geçen diğer tüm devlet memurlarıyla aynıdır.

Görevden Çekilme Şekilleri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. maddesinde bu durum iki şekilde ele alınır;

  • Bir devlet memuru bağlı bunduğu kurum ya da kuruluşa yazılı bir şekilde müracaat ederek çekilme(istifa) talebinde bulunabilir.
  • Devlet memuru mazeretsiz olarak ya da bağlı bulunduğu kurumun mazeret niteliğini kapsamayan nedenlerden dolayı peş peşe 10 gün boyunca işe gelmediği takdirde herhangi bir yazılı müracaata ihtiyaç duyulmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş kabul edilir.

 

Yukarıda yazılan 1. madde usulüne uygun bir çekilme şekli iken; 2. madde ise usule uygun olmayan bir çekilmedir. Memur usulüne uygun bir şekilde çekildiği takdirde 6 ay boyunca tekrar göreve başlama talebinde bulunamaz, eğer usulüne uygun bir şekilde çekilmediyse bu süre 1 yıldır.

Çekilme işleminden Sonra Hemen Görevi Bırakabilir Miyim?

Bu sorunun yanıtı için yine 94. maddeye bakmamız gerekiyor. Çekilme talebinden ya da hükmen çekilmiş sayıldıktan sonra, bahsi geçen devlet memuru yerine biri atanana kadar ya da bir vekil gönderilene kadar görevine devam eder. Bir ay içinde yerine kimse atanmadığı ya da vekil olarak biri gelmediği takdirde üstüne durumu yazı ile bildirir ve görevi bırakabilir.