Öğretmenlerde Branş Değiştirme

9
Öğretmenlerde Branş Değiştirme

Öğretmenlerde Branş Değiştirme

Öğretmen; kendi bildiklerini öğrencilerine aktaran kişilerdir. Öğretmenlik mesleği tatilinin fazla olmasından, çalışma saatlerinin net olmasından dolayı çok fazla tercih edilen bir meslektir. Her öğretmenin kendi eğitim aldığı alana göre branşı belirlenir. Öğretmenlik branşları; Türkçe, kimya, fizik, matematik, biyoloji, geometri ve bunlara benzer alanlar olabilmektedir.

En Çok İhtiyaç Duyulan Öğretmenlik Branşları Nelerdir?

Öğretmenlik mesleği branşlara ayrılmaktadır. Bu branşlardan en çok ihtiyaç duyulanlar arasında din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, matematik, rehberlik, Türkçe, beden eğitimi, sınıf öğretmenliği bulunmaktadır. Öğretmenler bazen bazı sebeplerden dolayı branş değiştirmek istemektedir. Bu branş değiştirmenin ise bazı şartları bulunmaktadır.

Öğretmenler Branş Değiştirmek İçin Ne Yapmalı?

Öğretmenler alan değişikliği yapmak için bazı şartları taşımalıdır. Bu şartlardan ilkinde öğretmenin adaylığının kaldırılmış olması gerekmektedir. Sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin ise özel eğitim alanına geçmeleri için 540 saat olan Zihinsel Engelliler Sınıfı Eğitim Programını başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Kapatılan alanlarda görev yapan öğretmenler, başka bir alanda yükseköğrenim bitirmiş iseler Talim Terbiye Kurulu’nun kararına göre mezun oldukları alana kaynak olması şartıyla alınabileceklerdir.

Bu ve bunlara benzer şartları sağlayan adaylar alan değişikliği için alan değiştirme tarihlerinde başvuru yapabileceklerdir. Özellikle kendi alanı kapatılan öğretmenlere alan değişikliği hakkı tanınmaktadır.

Bunların dışında ilköğretim matematik öğretmenleri matematik alanına, sosyal bilgiler öğretmeni tarih ve coğrafya alanına alan değişikliği yapabilmektedir. Bu durum bunların dışında kalan bazı öğretmenlikler içinde geçerlidir.