Kapat

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Maaşları ne kadar?

Anasayfa
Öğretmen Maaşları Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Maaşları ne kadar?

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Üniversitelerde bilişim teknolojileri öğretmenliği eğitimi alınan bölümdür. Bilişim teknolojileri öğretmenliği bölümü 4 yıllıktır ve okul bitirildikten sonra özel okullar ve devlet okullarında öğretmenlik yapılabilmektedir. Bilişim teknolojileri öğretmenliği okuyan kişilerin mezun olduktan sonra iş yaşamlarında başarı sağlamaları için öncelikle teknolojiyi ve bölümü sevmeleri gereklidir. Bunun yanında bilişim teknolojileri öğretmenliği için diğer gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışlar okul aracılığıyla sağlanmaktadır.

Bilişim teknolojileri öğretmenliği bölümü mezunları lise öğrencilerine yönelik olarak bilgisayar öğretmenliği hizmeti sunmaktadırlar.  Okullarda uygulanacak bilişim teknolojileri öğretmenliği mevzuatı MEB tarafından onaylanmaktadır.  Bilişim teknolojileri öğretmenliği ile öğretmen belirlenen program çerçevesinde eğitim vereceği öğrencilerin düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar. Verilen ders saatleri içinde bu planı uygulayarak öğrencilere teknolojik bilgi ve beceri kazandırır.

Bilişim teknolojileri öğretmeni tüm öğrencileri için başarıyı artırıcı önlemler alır,  teknolojik yeteneklerini belirleyen ve geliştiren etkinlikler düzenler, onların gelişimlerini izler. Gerekli durumlarda öğrencilerin dersle ve diğer alanlarla ilgili sorunlarının çözümüne aileyle iş birliği yaparak yardımcı olur.  Bilişim teknolojileri öğretmeni alanı ile ilgili meydana gelen gelişmeleri izler ve bunların eğitim programlarına da yansıtılması için kurumlara, ilgililere önerilerde bulunur.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Maaşları ne kadar?

2018 Maaşları

YIL
Der/Kad.
AGİ?
Net Maaş
2018 Temmuz 4/1 Evli-Eş Çalışıyor Güncelleniyor…
2018 Ocak 4/1 Evli-Eş Çalışıyor 3.200 TL

NOT: Ek ders ve diğer ödemeler dahil değildir. Evli, eş çalışıyor ve çocuksuz olarak hesaplanmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Öğretmenler Odası (Anlık)