Aday Öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı Nasıl Yapılır?

5
Aday Öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı Nasıl Yapılır?

Aday Öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı nasıl yapılır?

Öğretmen; bildiklerini öğrencilere anlatan ve onların uygulamalarını yaptıran kişilere denir. Günümüzde popülaritesi yükse olan meslek gruplarındandır. Branşlarına göre ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde eğitim vermektedirler.

Aday Öğretmen Nedir?

Memuriyetin ilk yıllarında memur stajyer olarak çalışır. Milli eğitim bakanlığında bu durum öğretmenler için aday öğretmen başlığı altında toplanmaktadır. Bu aday öğretmenler sınava girerek asli öğretmenliğe geçiş yapmaktadırlar. Bu sınav her sene yapılmaktadır. Bu sınava AKS yani Adaylık Kaldırma Sınavı denilir. Bu sınav 81 ilde de yapılmaktadır. Sınava giren öğretmenler 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 60  ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Adaylık Sınavına Kimler Girebilir?

Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavları olarak bilinen AKS sınavına girecek öğretmenlerin bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlardan ilki öğretmenin performans değerlendirme sonucunda başarılı olmasıdır. Ve sınav tarihine kadar 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir ve sınav giriş ücretini yatırmış olmalıdır.

Bu sınav ücreti 100 TL’dir. Bu sınavda 100 tane soru bulunmaktadır. Sorular 5 seçeneklidir. Sınavda 657 ve 4483 sayılı kanunlardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndan, bakanlık teşkilatından, bakanlık teşkilatının görevleri ve mevzuatından, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan, görevin getirdiği diğer mevzuatlardan, öğretmenlik uygulamalarından, eğitim öğretimin planlanmasından, sınıf yönetiminden, öğretim yöntem ve tekniklerinden, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’ndan, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’ndan, öğrenme ortamlarından, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ’ten sorular sorulacaktır.